Räcke system
  • Minimalistisk och enkel Prova Alu har en minimalistisk och enkel design, som gör det lätt att integrera räckessystemet med den rådande stilen i hemmet. https://alu.provasystem.com/sv/minimalistisk-och-enkel Läs mer
  • Flexibelt Tack vare de specialdesignade delarna är Prova Alu en flexibel lösning med ett flertal monteringsalternativ. https://alu.provasystem.com/sv/fleksibel-svensk-test Läs mer
  • Funktionellt Prova Alu lämpar sig för att användas både inom- och utomhus som räcke på altanen, balkongen och i entréhallen eller som räckeslösning för en trappa. https://alu.provasystem.com/sv/488 Läs mer
  • Lätt att montera och anpassa Prova Alu innefattar en begränsad mängd komponenter och är väldigt lätt att montera. Tack vare systemets långtgående reglerbarhet är det lätt för dig att få stolparna helt jämna, oberoende av hur ojämn ytan är https://alu.provasystem.com/sv/latt-att-montera-och-anpassa Läs mer

PROVA ALU

Prova Alu är ett minimalistiskt och flexibelt räckessystem som lämpar sig för användning såväl inom- som utomhus.

Sök återförsäljare

Räckesplanerare

Börja här